ARCHITEKTUR - STRUKTURENPause !   I
Acryl auf Holz, Plexiglas im Holzrahmen, 80x60 cm, 2016